D’acord amb la LSSI-CE es manifesta que aquesta comunicació web publicada en www.pensio2000.com, amb la finalitat de comunicació professional, es propietat de:

GÜELL I LÓPEZ SL
NIF: B-62186929
C/ Sant Pere Més Alt 6 , 1r
08003 Barcelona. Espanya.
Telf. 00 34 933 107 466
Email: infocartas@pensio2000.com

Aquesta pàgina web pot ser visitada per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per a un ús exclusivament personal. S’entendrà per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest web site, subjecta per tant al contingut de la present Nota Legal.

L’Usuari haurà d’emprar aquesta pàgina web i els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com la Llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. En accedir a aquest web, l’Usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

GÜELL I LÓPEZ SL es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta pàgina web.

Propietat Intel·lectual i industrial
* Són propietat de GÜELL I LÓPEZ SL, i es troben protegits per les lleis espanyoles, tots els drets de propietat Intel.lectual i industrial sobre qualsevol contingut d’aquesta pàgina web, i resta reservada a favor de GÜELL I LÓPEZ SL la seva exclusiva titularitat per a tot el món i al llarg de tota la vida legal dels mateixos.

* S’entén que estan compresos entre aquests drets, de manera enunciativa i no limitativa, qualsevol dret de propietat Intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o de vídeo, arxius de software, botons/comandaments, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis, font, interfaces, aplicacions, desenvolupament del sistema…), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquesta pàgina web.

* Resten expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’ús , amb ànim de lucre o sense, de tot o part d’aquesta pàgina web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de GÜELL I LÓPEZ SL.

* Sense perjudici de tot l’anterior, GÜELL I LÓPEZ SL permet únicament la reproducció dels textos no signats, que poden ser reproduïts amb finalitat no comercial, respectant això sí la seva integritat i esmentant expressament el seu “copyright” o autoria.